registracija-trotineta • Xiaomi Srbija Xiaomi Srbija %

VODIČ ZA REGISTRACIJU ELEKTRIČNIH TROTINETA

Sve što treba da znate o izdavanju nalepnica, kaznama i pravilima za vožnju

Ovaj tekst je poslednji put ažuriran 15. aprila. Blog ćemo korigovati kako budemo imali nove i proverene informacije u vezi sa ovom temom. Posećujte redovno naš blog kako biste bili u toku sa svim dešavanjima koja se odnose na registraciju električnih trotineta. 

Verovatno ste do sad čuli bezbrojne verzije novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji reguliše i električne trotinete. Sve što se odnosi na izdavanje nalepnica, pravilima za vožnju i kaznama donosimo vam kroz ovaj vodič.

Izdavanje nalepnica za električne trotinete je počelo, inicijalni plan je da svi vozači koji žele da trotinetima idu kroz grad trebalo bi da ih registruju do 15. juna. Pored toga, Pravilnik propisuje kako i gde sme da se voze električni trotineti kao i kazne za nepoštovanje ovih odredbi.

Nalepnice su uvedene kako bi saobraćajna polica mogla da razlikuje električne trotinete i bicikle od nekih vozila koji liči na njih, a zapravo to nisu.

Koliko će to da košta?

 

Izdavanje nalepnica iznosi 1.560 dinara, dok je cena obrasca nalepnice 500 dinara. U novom zakonu takođe stoji da je kazna za vožnju električnog trotineta bez nalepnice iznosi  10.000. dinara.

Šta je prema zakonu električni trotinet?

 

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima definiše i šta je lako električno vozilo. Prema toj definiciji lako električno vozilo je motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovati, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na čas i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma.

U nastavku možete pogledati potrebne specifikacije svih Xiaomi električnih trotineta

 

 

Kada je reč o Xiaomi Ultra i Pro4 trotinetima iako je njihova maksimalna snaga  700 i 900W i oni će moći da se registruju jer je nominalna snaga ovih trotineta 350W.

 

Šta je potrebno za izdavanje nalepnice?

 

Izdavanje nalepnica reguliše AMSS, a šta vam je sve potrebno od dokumentacije prilikom podnošenja zahteva pronađite dalje u tekstu.

Podnosilac zahteva mora da popuni zahtev za fizička lica (obrazac 1), za pravna lica (obrazac 2.) uz koji dostavlja odgovarajuću dokumentaciju prema Pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencije, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila:

Tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila. Ova dokumentacija se po pravilu dobija prilikom kupovine trotineta;
Fotokopiju lične karte ili očitana lična karta, odnosno dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica;
Popunjena i potpisana izjava (obrazac 3);
Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1 u iznosu od 380,00 dinara prema sledećim instrukcijama.
Broj računa na koji se uplaćuje republička administrativna taksa za zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo u iznosu od 380,00 dinara je: 840-29779845-18
Poziv na broj: 59-013
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Primalac: Republika Srbija

Nalepnica će biti vidljiva u dnevnim i noćnim uslovima, samouništavajuća pri pokušaju uklanjanja, a predviđeno je da stoji na vidljivom mestu – u gornjem delu nepomičnog stuba upravljača električnog trotineta.

Dok za podnošenje zahteva za nalepnicu vozači električnih trotineta imaju rok do 15. juna, sa pravilima koji se odnose na vožnju moraju da se upoznaju čim pre jer je primena Zakona već počela.

Nalepnica je trajna, odnosno ne zahteva godišnje obnavljanje.

Gde se podnose zahtevi?

 

Zahtev sa navedenom dokumentacijom možete podneti na nekoj od 150 lokacija širom Srbije. Prilikom podnošenja zahteva morate dovesti i trotinet kako bi se izvršio pregled.  Ukoliko su se stekli propisani uslovi može da se zalepi nalepnica. Spisak lokacija je u priloženom dokumentu.

Ko, kako i gde može da vozi trotinet

 

Verovatno najvažnija informacija za sve je da osoba koja može da vozi trotinet mora da ima minimum 14 godina. A među ostalim pravilima izdvajamo i sledeća:

Za kretanje se koristi isključivo biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza, biciklistička traka

Ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h.

Vozač lakog električnog vozila koji je navršio 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h.

Za vreme dok upravlja lakim električnim vozilom, vozač mora na glavi da nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu.

Vozač lakog električnog vozla ne sme da upotrebljava na oba uva slušalice za audio uređaje.

U manjim sredinama dozvoljeno je kretanje kolovozom ali samo tamo gde je ograničenje brzine do 30 , na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, ako je navršio 18 godina može da se kreće kolovozom gde je ograničenje najviše 50 km/h.

Vozač ne sme prevoziti drugo lice na lakom električnom vozilu.

Vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom.

Prilikom prelaženja kolovoza, vozač ne sme da vozi lako električno vozilo, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza.

 

Kazne do 120.000 dinara  i 30 dana zatvora 

 

Prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ukoliko se ne držite nekog od ovih pravila očekuju vas novčane, ali u nekim slučajevima i zatvorske kazne. Ovo su neke od kazni koje vas mogu sačekati ukoliko ne poštujete pravilnik

Od 100.000 do 120.000 ukoliko se električni trotinet vozi po autoputu ili motoputu. Za ovaj prekršaj predviđena je i kazna od 30 dana zatvora.

Kazna za vožnju  nedozvoljenom površinom 10.000

Kazna od 5.000 dinara propisana je ako se dva vozača trotineta voze paralelno ili se prevozi predmet koji ometa upravljanje

Kazna od 3.000 dinara predviđena je ukoliko se vozač trotineta biciklističkom stazom kreće brzinom većom od 10km/h

Ista kazna je predviđena ukoliko se trotinet vozi preko “zebre” i sa obe slušalice u uva.

 

Sve naredne izmene, novine koje se odnose na registraciju vozila kao i regulaciju vožnje trotineta pratićemo i redovno vas obaveštavati na našem blogu.

Sve detalje možete pogledati i u videu