Redmi Note 13 pravilnik • Xiaomi Srbija

Pravilnik / Redmi Note 13 konkursa

1. Organizator

Kompanija (u daljem tekstu: „Organizator“):

ŽIŠKA D.O.O.

na adresi Bulevar Milutina Milankovića 1D

11070, Novi Beograd,

koju zakonski zastupa Goran Jankuloski

organizuje Takmičenje za klijenta (u daljem tekstu: „Klijent”):

Xiaomi H.K. Limited

na adresi Suite 3209 32/F

Harbour City, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

 

u svrhu promocije brenda Xiaomi (u daljem tekstu Brend),

na Instagram profilu Brenda: https://www.instagram.com/xiaomi.srbija/?hl=en

na TikTok profilu Brenda: https://www.tiktok.com/@xiaomi.srbija

na Community sajtu Brenda: https://new.c.mi.com/rs/

 

Organizator je jedini odgovoran za sprovođenje Takmičenja u skladu sa ovim pravilima i važećim propisima Republike Srbije.

Organizator je jedini odgovoran za isporuku poklona pobedniku Takmičenja.

Takmičenje se organizuje u cilju promovisanja Klijenta i učesnika Takmičenja.

Smatra se da je svaki učesnik u Takmičenju u potpunosti upoznat sa Pravilnikom i da isti prihvata u celosti.

 

2. Mehanizam

Učesnici pristupaju aktivaciji preko ličnih profila na Instagrammu ( daljem tekstu: Učesnik)

 

Cilj konkursa je odgovoriti na kreativni izazov snimanjem (Instagram, Tiktok) i pisanjem (Community) reklame za novi telefon iz Redmi Note 13 serije.

Učesnici moraju zapratiti Xiaomi Srbija Instagram stranicu i tagovati @xiaomisrbija Instagram profil na svom postu.Instagram profil učesnika mora biti otključani toku trajanja aktivacije i ne smeju biti privatni.

Xiaomi Srbija će na svom Instagram i Community profilu objaviti početak prijava za #rn13reklama konkurs u kojem će ujedno i objasniti pravila učestvovanja. Objavljivanje prvih postova označiće i početak konkursa.

Smatra se da je svaki Učesnik u Takmičenju u potpunosti upoznat sa ovim Pravilima nagradnog konkursa (u daljem tekstu: Pravila) i da ista prihvata u celosti.

 

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka koje mogu uzrokovati smetnje u organizaciji Konkursa, bez obzira na uzrok, ali će se truditi da otkloni sve eventualne nedostatke u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

 

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno i takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

 

Učestvovanjem u Konkursu i prihvatanjem Pravila  Učesnici daju saglasnost da Organizator i Brend mogu njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja Konkursa, u skladu sa članom 12 ovih Pravila, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL).

 

3. Pravo učešća

Pravo učešća u Konkursu imaju sva fizička lica koja imaju najmanje 18 godina, sa prebivalištem u Republici Srbiji, sa izuzetkom teritorije Kosova i Metohije.

U Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni kod Xiaomi Srbija, Organizatora, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Konkursa, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, roditelji, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

U aktivaciji ne smeju učestvovati Instagram biznis profili.

 

Učesnici koji se ne postupaju  u skladu sa Pravilima biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim Učesnicima koji su dali netačne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku).

Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Brend neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku.

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

 

4. Prijava za učestvovanje u aktivaciji

Korisnici društvene mreže Instagram i Tiktok postaju učesnici Konkursa tako što:

  • Zaprate profil @xiaomisrbija
  • Okače video koji odgovara na kreativni izazov.
  • Taguju @xiaomisrbija i koriste #rn13reklama

 

Članovi Xiaomi Community stranice postaju učesnici Konkursa tako što:

 

  • Ostave odgovor u komentaru koji odgovara na kreativni izazov ispod pozivnog posta.

 

Korisnik se prijavljuje na učestvovanje u aktivaciji kada otključaju svoj profil, zaprate profil Brenda, objave validnu fotografiju ili video koji odgovara na kreativni izazov, taguju profil Brenda i koriste hešteg kampanje.

Na fotografiji se ne smeju videti obeležja drugih brendova osim Brenda. Fotografije moraju biti originalno delo Učesnika. Fotografije koje krše ova pravila nisu validne prijave i neće biti razmatrane za poklone.

Prijavom na konkurs Učesnik automatski pristaje na pravila Konkursa.

Učesnik može imati samo jednu važeću Prijavu nedeljno. U slučaju da učesnik pošalje više Prijava, kao važeća se uzima samo Prijava koja je poslednja pristigla.

Ukoliko se tokom procesa preuzimanja poklona utvrdi da je Pobednik pokušao da učestvuje kao više Učesnika, biće diskvalifikovan.

 

5. Žiri

Žiri se sastoji od zaposlenih Brenda i Organizatora.

Video i tekst moraju da budu originalno kreirane od strane Učesnika. Video materijali i tekstovi preuzete sa interneta ili kreirane uz pomoć bilo kakvog računarskog programa za dizajn, neće biti uzete u razmatranje, kao i one sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa. Žiri će ispravnost videa i tekstova proveriti u skladu sa industrijskim standardima.

Žiri ima pravo da po ličnoj proceni, bez dodatnih objašnjenja, diskvalifikuje Učesnika za čiju prijavu sumnja da krši pravila Konkursa.

 

6. Trajanje

Konkurs počinje 02.02.2024. godine objavom prvog posta od strane Xiaomi Srbija i završava se 16.02.2024. u 23:59 časova, odnosno ukupno traje 2 nedelje.

Organizator će objaviti pobednike 19.02.2024. godine na Instagram i Community profilu Xiaomi Srbija.

 

7. Pobednici

Konkurs ima ukupno 3 pobednika – Instagram, Tiktok i Community. Tri učesnika sa najkreativnijim videom/tekstom dobijaju Poklon.

U slučaju da Pobednik u nekom trenutku ne ispoštuje pravila ovog konkursa, proglašava se Zamenski pobednik. Zamenski pobednik je učesnik koji je prvi sledeći iza pobednika po izboru žirija. Na mesto diskvalifikovane pobedničke Prijave se plasira Prijava Zamenskog pobednika.

8. Nagrade

Pobednik Konkursa dobija nagradu od Organizatora.

 

Nagrada je telefon 1x Redmi Note 13 Pro+ 5G za konkurs na Instagramu.

Nagrada je telefon 1x Redmi Note 13 Pro 5G za konkurs na TikToku.

Nagrada je telefon 1x Redmi Note 13 Pro 5G za konkurs na Community aplikaciji.

Pobednici nagradnog konkursa nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, i ne moze se preneti na drugu osobu.

9. Komunikacija

Pravilnik Konkursa će biti objavljen na zvaničnom sajtu https://xiaomiserbia.com/konkurs-redmi-note-13/

Organizator ima pravo da listu Pobednika u celosti objavi javno na Instagram stranici brenda.

Pobednici će inicijalno biti kontaktirani putem Instagrama, Tiktoka i Community stranice. Pobednicima će biti dostavljena informacija o pobedi i kontakt telefon. Pobednici su u obavezi da u roku od 48 sati od primanja poruke pozovu kontakt telefon i prihvate Poklon.

Pobednici moraju telefonom komunicirati sve neophodne podatke za isporuku: Ime, prezime, broj telefona i adresu prebivališta.

U slučaju da pobednik u navedenom roku (48 sati) ne obavesti Organizatora o prihvatanju pokona i/ili ne dostavi tačne podatke neophodne za isporuku poklona, gubi pravo na osvojeni poklon i njegov poklon dobija zamenski pobednik po izboru žirija.

10. Isporuka nagrada

Nagrade će biti poslate Pobednicima u roku od 45 dana od trenutka proglašenja pobednika. Troškove isporuke nagrada će snositi Organizator.

Pobednik se obavezuje da će se u dogovoreno vreme neko biti na adresi dostave da preuzme Poklon. Ukoliko nikog nema na adresi u momentu isporuke Pobednik gubi pravo na Poklon i njegov poklon dobija zamenski pobednik po izboru žirija.

Organizator ne snosi posledice za rad kurirske službe, rok dostave i oštećenje robe u procesu dostave.

11. Pravila i uslovi prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

Učesnik je slanjem prijave na konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti. Učesnik se detaljinje o obradi podataka o ličnosti  može informisati kroz politiku privatnosti koja je objavljena na zvaničnoj internet stranici Brenda.

Podatke će u ime Brenda obrađivati Organizator  na bazi ugovora koji je zaključen između Organizatora i Brenda.

Organizator će za potrebe učešća na Konkursu od Učesnika prikupljati ime, prezime i username Instagram, Tiktok i Community profila.

Svi podaci o ličnosti Učesnika koji se  prikupe u toku Konkursa isključivo se koriste u svrhu sprovođenja i realizacije Konkursa. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: adresa i broj telefona kako bi se osvojena nagrada mogla isporučiti dobitniku.

Takođe, navedene podatke možemo obrađivati i za potrebe zaštite legitimnih interesa i to za:

  • obezbeđivanje poštovanja uslova Konkursa,
  • otkrivanje i sprečavanje prevara tokom realizacije Konkursa, ili
  • rešavanje upita i žalbi koje se odnose na realizaciju Konkursa.

Podaci o ličnosti Učesnika čuvaju se najduže 2 meseca od završetka Konkursa a pobednika u skladu sa propisima koji regulišu poreske obaveze, nakon čega se trajno brišu. Organizator će username Instagram profila  dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja.

Organizator i Brend ne mogu snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici Konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici Konkursa.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke.

Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima Organizatora u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o Zaštiti ličnih podataka. Organizator u ime Rukovaoca preduzima adekvatne organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ograničen pristup Vašim podacima zaposlenima kod Obrađivača i Rukovaoca. To znači da će pristup Vašim podacima imati samo ona lica zaposlena kod Rukovaoca i/ili Obrađivača u čijem je opisu posla obrada podataka u svrhe organizovanja i realizacije ovog Nagradnog konkursa.

Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na xiaomi@ziska.rs  i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu.

O Vašim pravima se možete upoznati  u Politici privatnosti objavljenoj na web stranici Brenda

12. Saglasnosti

Tiktok, Xiaomi Community i Instagram ni na koji način ne sponzoriše, ne upravlja i ne stoji iza ovog konkursa. Učešćem u ovom takmičenju saglasni ste sa oslobađanjem ovih društvenih mreža svake odgovornosti.

Organizator ne snosi odgovornost ako učesnik ne može da okači fotografiju na društvene mreže, ako ne može da taguje profil Brenda, ako dođe do oštećenja ili brisanja baze podataka Konkursa u slučaju više sile, ako Učesnik ne može da pristupi porukama.

Organizator prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine. Organizator preuzima prava intelektualne svojine nad svim elementima pobedničkih Prijava.

Učesnik garantuje da je isključivi imalac prava na fotografijama koje objavi u toku i u vezi ovog Konkursa te garantuje da se njihovom objavom ne krše prava trećih lica, kao i da poseduje sve potrebne saglasnosti i odobrenja za učestvovanje na Konkursu i objavu fotografija. Učesnik snosi svu odgovornost za sadržaj fotografija koje objavi i podataka koje pošalje Organizatoru, kao i za posledice njihovog objavljivanja.

 

Učesnik se obavezuje da u slučaju eventualnih zahteva trećih lica prema Organizatoru u vezi prava na fotografijama, preduzme sve potrebne radnje i pruži Organizatoru svu potrebnu pomoć radi zaštite od takvih zahteva, kao i da nadoknadi svaku štetu koja usled toga nastane za Organizatora. Učesnik će nadoknaditi Organizatoru štetu koju pretrpi usled povrede autorskih prava, žiga, privatnosti ili druge povrede ličnih ili imovinskih prava učinjene u vezi i povodom ovog Konkursa.

13. Sporovi

Organizator i Brend ne preuzimaju odgovornost za:

  • bilo kakve posledice koje su nastale kao rezultat pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova Konkursa od strane Učesnika u Konkursu ili trećih osoba;
  • neželjene posedice do kojih je za Učesnika došlo zbog učestvovanja u Konkursu
  • (ne)tačnost podataka koje je Učesnik dostavio Organizatoru.

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

14. Izmena pravilnika

Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni Pravilnik, uz objavu novih pravila na profilu Brenda.

15. Prekid i izmena pravila konkursa

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na vebsajtu.

Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve Učesnike objavom na vebsajtui to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

 

U Beogradu,

2.2.2024.